יחידות הוראה

 • בונבי-הכרת האותיות

 • מפתח הקסם

 • מה מתחיל באות?

 • יחידת־הוראה 4

 • בינגו אותיות

 • מה מתחיל בצליל?

 • בונבי מספרים-אני ושכני

 • באולינג חיבור וחיסור בחשבון

 • חשבון פשוט

 • טריוויה חיבור

 • טריוויה חיסור

 • יחידת־הוראה 12

 • הצפרדע והמספרים- קודם ועוקב

 • לימוד מספרים באנגלית