העצמה מתמטית

תכנית העצמה מתמטית

 

מטרת התוכנית היא העשרת התלמידים מבחינה מתמטית.  

במהלך שיעורי מתמטיקה ובמפגשים פרטניים נחשפים התלמידים אל תכנים

נוספים מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה.   

במפגשים אלה זוכים התלמידים בפיתוח מיומנויות, שיטות ודרכי חשיבה.

הלמידה נעשית בדרך חווייתית.   

במהלך תכנית ההעשרה רוכשים התלמידים כלים לפיתוח החשיבה המתמטית

בנושאים הבאים:

פתרון בעיות, תורת המספרים, חשיבה גיאומטרית, הצגת

בעיות מפורסמות במתמטיקה, סדרות, יסודות ויישומים

מתורת המשחקים, ועוד.

שינוי אחרון: 6/11/2013, 07:19