תקנון

 

בגדי אדם מרמזים על מידותיו של אדם".      רבי נחמן מברסלב

 

הופעה-

יש להגיע לביה"ס בהופעה הולמת:

א. חולצת תלבושת אחידה ( לא חולצות בטן).

ב. נעליים- סנדלים סגורים (לא כפכפים).

ג. מכנס קצר לא יעלה עד אמצע הירך.

ד. שיער ארוך יהיה אסוף.

ה. חל איסור צביעת שיער.

ו. חל איסור לחבוש כובע במהלך השיעור.

 

דרכי אכיפה-

1. שיחת הבהרה (3 פעמים)..

2. מכתב לידוע ההורים. (דו"ח אירוע).

3. הורדת ציון בתעודה. (הופעה)

 

יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ (אבות ב' ב')

כללים לקבלת מורה בכיתה:

א. התלמידים יקבלו את פני המורה בעמידה בפתיחת כל השיעור.

ב. עם כניסת מנהלת ביה"ס לכתה התלמידים יקבלו את פניה בעמידה.

דרכי אכיפה:

1. שיחת הבהרה.

2. רישום ביומן אירועים.

3. הודעה בכתב להורים

4. הזמנת ההורים לשיחה

4. הורדת ציון בהרגלי למידה והתנהגות בתעודה.

ציות להוראות צוות ביה"ס:

א. יש להישמע להוראות הצוות החינוכי ולפנות אליו באופן מכובד.

    הצוות החינוכי אף הוא יתייחס בכבוד לתלמידים.

דרכי אכיפה:

1. שיחה והתנצלות.

2. רישום ביומן אירועים.

3. מטלה חינוכית

4. יידוע ההורים במכתב

5. הורדת ציון בהתנהגות.

 

 

   "השגת יעד היא רק נקודת זינוק ליעד הבא."     ג'ון דיואי

הליכות

 התנהגות במהלך השיעור:

א. התלמיד יהיה קשוב במהלך השיעור וישב במקומו.

ב. התלמיד יביא את הציוד הנדרש לכל מקצוע.

ג. התלמיד ישתתף בשיחה או בדיון ברשות ובאופן מכבד.

ה. התלמיד יצא מהכיתה רק באישור המורה.

 

דרכי אכיפה:

1. שיחת הבהרה.

2. רישום ביומן אירועים.

3. הודעה בכתב להורים

4. הזמנת ההורים לשיחה

4. הורדת ציון בהרגלי למידה והתנהגות בתעודה.

 

 

   "זמן מתוכנן כהלכה הוא סימן מובהק למחשבה   מסודרת כהלכה"   פיטמן

ביקור סדיר

איחורים-

א. יש להגיע לביה"ס לפני השעה 8:00.

ב. יש להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.

דרכי אכיפה-

1. שיחת בירור עם התלמיד.

2. רישום האיחור ( 5 פעמים).

3. יידוע ההורים.

4. בכתות הגבוהות לאחר 5 איחורים השארות של שעה נוספת.

5. הורדת ציון בתעודה .

6.פנייה לקצינת ביקור  סדיר.

היעדרויות-

חובה על התלמיד להגיע באופן קבוע וסדיר לביה"ס.

לאחר היעדרות של עד 4 ימים- ימציא אישור הורים מעל 4 ימים אישור רפואי.

חובת התלמיד להשלים את התכנים הנלמדים בתקופת היעדרותו.

דרכי אכיפה-

במקרה של הגעה לאחר היעדרות ללא אישור מתאים :

1. דרישה לאישור של ההורים.

2. יידוע ההורים.

3. הזמנת הורים לביה"ס לשיחה.

4. פנייה לביקור סדיר. במקרה של היעדרות חוזרת ונשנית.

 

 "במקום שיש רצון - ישנה גם דרך."     פתגם אנגלי

 

איסור שוטטות בתוך ביה"ס ויציאה משטח ביה"ס:

חל איסור מוחלט על שוטטות בשטח ביה"ס במהלך שיעורים.

דרכי אכיפה-

1. בירור המקרה עם התלמיד.

2. מניעת הפסקה.

3. יידוע ההורים.

4. זימון ההורים לביה"ס לשיחת הבהרה.

איסור יציאה מתוך שטח מביה"ס-

חל איסור מוחלט  על יציאה משטח ביה"ס ללא רשות.

דרכי אכיפה-

1. הזמנת ההורים מיידית לביה"ס.

2. השעיה מביה"ס.

3. כינוס ועדה בין מקצועית.

התלמיד ישתחרר מביה"ס, במהלך היום, רק בליווי הוריו או מבוגר אחר מטעמם.

 

 

"לא מקומו של אדם מכבדו, אלא האדם מכבד את מקומו" תענית כ"א, ע"ב

 

שימוש בטכנולוגייה אישית:

א. אין להשתמש כלל בטכנולוגיה אישית  בשטח 

    ביה"ס ( טלפונים ניידים, מצלמות, אייפונים) 

ב. אין להשתמש בטלפון נייד לצילום והקלטה.

ג. אין להפיץ שמועות, להתחזות , להפיץ תכנים מביכים, איומים ופרטים אישיים באינטרנט או במכשירים ניידים.

דרכי אכיפה:

1. שיחת ברור ואזהרה.

2. הפקדת המכשיר במזכירות ביה"ס  וקבלתו בסוף יום הלימודים.

3. הפקדת המכשיר במזכירות ביה"ס  ומסירתו להורים בלבד.

 

שמירה על חזות ביה"ס:

1. יש לשמור על רכוש ביה"ס ועל סביבתו.

2. יש להקפיד על סביבת לימודים נקייה ומסודרת.

דרכי אכיפה-

1. שיחת ברור ותיעוד ביומן אירועים.

 2. ידוע ההורים בטלפון.

3. תיקון הנזק שנגרם לרכוש על ידי  התלמיד.

4. תשלום עבור הנזק או עבודת שירות   בביה"ס.

 

"התנהגות- היא ראי בו כל אחד מראה את דמותו"   גיתה

התנהגות הולמת בטקסים ופעילויות בית ספריות:

א. יש לשמור על השקט ולכבד את המעמד.

ב. ביציאה משטח ביה"ס ( הצגות, טיולים, פעילויות וכו') יש להישמע להוראות הצוות  החינוכי ( בהתאם לתקנון הבית ספרי)

דרכי אכיפה-

1.  הרחקה מידית מהטקס.

2. שיחה עם התלמיד ואזהרה בע"פ.

3. יידוע ההורים ואזהרה בכתב.

אי שמירה על כללים בזמן בחינות

יש לשמור על ט=D7הר 94בחינות.

(חל איסור לדבר או להעתיק בזמן הבחינה).

דרכי אכיפה-

1. אזהרה לתלמיד.

2. פסילת המבחן.

 

 התנהגות של כבוד

א. יש לנהוג בסובלנות ובכבוד כלפי כל באי ביה"ס

 ולהימנע מאלימות מילולית, פיזית, עלבון   ופגיעה אישית.

ב. זכותנו להיות מוגנים , לפיכך בבית ספרנו, אסורה הפגיעה  הפיזית.

 

   "כל המכבד את עצמו מ=D7בד 92ם את זולתו"    סמואל סמיילס

אלימות מילולית – חל איסור שימוש באלימות מילולית

דרכי אכיפה-

1. עצירת האירוע + שיחת  בירור.

2. דו"ח אירוע + יידוע ההורים.

3. הטלת עבודה חינוכית.

4. הורדת ציון בהתנהגות בתעודה.

אלימות פיסית - חל איסור שימוש באלימות פיסית

דרכי אכיפה-

1. עצירת האירוע.

2. דו"ח תיעוד ההורים+ יידוע ההורים.

3. השעיה בית ספרית.

4. השעיה מביה"ס.

הטלת חרם - חל איסור הטלת חרם

דרכי אכיפה -

1. עצירת האירוע + התנצלות  פומבית.

2. דו"ח תיעוד אירוע – יידוע  ההורים.

3. שיתוף יועצת חינוכית.

4. השעיה בית ספרית.

5. השעיה מבית הספר.

 

   "כל המכבד את עצמו מכבד גם את זולתו"    סמואל סמיילס

נשיאה ושימוש במכשירים מסוכנים בשטח ביה"ס-

חל איסור מוחלט לשאת ולהשתמש במכשירים מסוכנים בבי"ס.

דרכי אכיפה-

1. החרמת המכשיר+ שיחה + יידוע  ההורים.

2. דו"ח תיעוד אירוע+ יידוע ההורים.

3. השעיה בית ספרית.

4. השעיה מביה"ס.

תקשורת טובה בין הורים ומורים מצמיחה תלמידים

התנהלות הורים בביה"ס – כללים

חלקם של ההורים בהוויה החינוכית של ביה"ס הוא חשוב

 ותורם רבות לאקלים המיטבי של ביה"ס.

1.ההורים רשאים להיכנס לביה"ס  רק בתיאום מראש עם מנהלת ביה"ס ו/או עם צוות המורים  (עפי" חוזר  מנכ"ל)

2. כניסת הורים לכתה במהלך הלמידה – חל איסור על ההורה להיכנס לכתה במהלך הלמידה. יש  לקבוע שיחה עם המורה. במקרים דחופים ניתן לפנות למזכירה.

3. פנייה של הורה לתלמיד שאינו ילדו בדרך של איום או תקיפה, אסורה בהחלט.  בכל בעיה  יש לפנות לצוות ביה"ס ולא לפנותבשום פנים ואופן ישירות לתלמיד גם לא לשם בירור   האירוע.

4. הכניסה לחדר מורים במהלך יום הלימודים היא לצוות החינוכיבלבד. ההורים מתבקשים  לכבד הנחייה זו.

5. העישון ברחבי ביה"ס אסור בהחלט.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שינוי אחרון: 25/11/2019, 20:37