בעלי תפקידים

בעלי תפקידים בביה"ס

 

יהלומה רוזן – מנהלת

ציפי ישראלי – סגנית מנהלת

ורד בורק – יועצת

שני כהן– רכזת שפה

ענת נחמני- רכזת פדגוגית

איריס ינקו-רכזת השתלבות

אורלי חשאי – רכזת מתמטיקה

הילה אדיז'ס– רכזת תקשוב

 אסנת סיני– רכזת חינוך חברתי

אדווה טריקי – רכזת חינוך מיוחד ומורת שילוב

גלית קלישק - רכזת בטחון וטיולים

יפה דואק – רכזת מוסיקה

אסתי קפלנסקי- רכזת זה"ב

 

 

שינוי אחרון: 4/08/2020, 14:02