פרשת השבוע

פרשת השבוע

בביה"ס נוהגים ללמוד מידי שבוע את פרשת השבוע.

הפרשה היא חלק מכתבי חמישה חומשי תורה.חמשת חומשי התורה נחלקים ל-54 "פרשות". על-פי המסורת היהודית נהוג לקרוא בבית הכנסת אחת או שתיים מהן בכל שבת, לפי סדרן, והן ללמוד אותן ולפרשן.

הפרשה הנקראת בשבוע מסוים היא פרשת השבוע.

התלמידים לומדים את הפרשה בהיבט הערכי כאשר בכל שכבה מתמקדים בהיבט אחר של הפרשה.

לימוד בפרשה כולל מספר פסוקים מספר התורה, מדרשים,סיפורים, מושגים ערכיים,משחקים, חידות קומיקס ועוד.

הלמידה היא חוויתית וכוללת בתוכה בכל שבוע ערך מחיי האדם.

פרשת השבוע נלמדת עפ"י ספרי הלימוד של קרן תל"י.

כיתות ב'- פרשת השבוע במשפחה

כיתות ג'- פרשת השבוע מידות האדם

כיתות ד'- פרשת השבוע בין אדם לחברו

כיתות ה'-ו'- פרשת השבוע עמי וארצי

להלן קישור לקרן תל"י פרשת השבוע                         

     

פרשיות השבוע

ספר בראשית

בראשיתנחלך לךויראחיי שרהתולדותויצאוישלחוישבמקץויגשויחי

ספר שמות

שמותואראבאבשלחיתרומשפטיםתרומהתצוהכי תשאויקהלפקודי

ספר ויקרא

ויקראצושמיניתזריעמצורעאחרי מותקדושיםאמורבהרבחוקותי

ספר במדבר

במדברנשאבהעלותךשלח לךקרחחקתבלקפינחסמטותמסעי

ספר דברים

דבריםואתחנןעקבראהשופטיםכי תצאכי תבואניצביםוילךהאזינווזאת הברכה

שינוי אחרון: 25/11/2019, 20:07