למידה בחברותא

למידה בחברותא

המושג חברותא מגיע אלינו מתקופת חז"ל. מקור המילה הוא מארמית ופירושה "חברות". האופן בו מתקיימת למידה בחברותא ייחודי, מאחר שלומדים בה שני אנשים או יותר המעשירים זה את זה ומגיעים יחד לתובנות משותפות. זהו סגנון למידה פורה, מפותח ויצירתי יותר מלימוד של אדם לבדו , ואף יותר מלימוד של מורה וקבוצת תלמידים.

בבית הספר "יסודות לאמנויות מתקיימת למידה בחברותא סביב נושאים נבחרים, במספר הזדמנויות לאורך השנה. הלמידה מתרחשת בשני אופנים: תלמידים בוגרים החונכים תלמידים משכבות צעירות יותר, וכן למידה בחברותא בין הורים לתלמידים, בה התלמידים מציגים להוריהם תוך למידה משותפת, את דרך העבודה הנהוגה בבית הספר.

הקבוצות הלומדות מקבלות טקסטים שונים סביב נושא מרכזי מן המקורות (תנ"ך, תלמוד, משנה וכד'), והם דנים בהם מזוויות שונות, מביעים את דעתם תוך הפעלת  חשיבה ביקורתית שבאמצעותה הם מגיעים לתובנות, ובכך הם מממשים את שרשרת הדורות תוך המשכיות המסורת וחידושה. התלמידים הבוגרים מעידים כי הם מועצמים מסגנון למידה זה ומתוקף התפקיד הניתן להם כמובילי דיון, והצעירים נהנים ללמוד מחבריהם וגאים להפגין מול הוריהם את ידיעותיהם ודרך עבודתם.

שינוי אחרון: 13/08/2015, 11:43