מועצת תלמידים

מועצת התלמידים בית ספר יסודות לאמנויות


מועצת התלמידים בבית-הספר נבחרת בבחירות דמוקרטיות ומייצגת את כלל תלמידי בית-הספר.
מועצת התלמידים מורכבת מתלמידי כיתות ג'-ו', שני נציגים מכל כיתה.
מעורבותה של המועצה בחיי בית הספר מסייעת לחיזוק קהילת בית הספר כגוף חינוכי המטפח את תלמידיו לקראת חיים בחברה דמוקרטית. ומחזקת את זיקת התלמידים ואת השתייכותם לבית הספר ולעקרונותיו. 

העקרונות על פיהם פועלים חברי המועצה:

כבוד הדדי: נציגי המועצה נוהגים ביחס של אחווה וכבוד, יושר והגינות זה כלפי זה, וכלפי תלמידי בית הספר , צוות בית הספר והקהילה.

אחריות: חברי המועצה משתתפים בפגישות סדירות , לוקחים בהן חלק פעיל  ופועלים בעקביות על-פי תכנית עבודה מוסכמת מראש.

מעורבות: חברי המועצה שואפים להיות מעורבים בנעשה בחיי החברה בבית-הספר. 

ייצוגיות: חברי המועצה הם שליחי בוחריהם, ועושים כל מאמץ להביא לידי ביטוי את זכויותיהם , רצונותיהם וצרכיהם בדרך ארץ, בייצוגית ובכבוד .

 

מטרות מועצת התלמידים בבית הספר:

 • מועצת התלמידים פועלת למען איכות החיים והחברה בבית הספר.
 • עידוד ופיתוח יוזמות בתחום הפעילות החברתית  הבית ספרית.
 • פיתוח מנהיגות צעירה ערכית ואחראית.
 • טיפוח תרבות הנהגה דמוקרטית בקרב התלמידים ובין כל באי בית הספר.
 • הכשרת הנציגים לשיח הוגן בין קהל התלמידים ברוח ההולמת חברה דמוקרטית פלורליסטית.
 • פיתוח  ערך האחריות והייצוגיות בקרב כלל התלמידים.
 • פיתוח נורמות של התנהגות תוך הקפדה על ערך הכבוד ההדדי.
 • הקשבה לצרכי התלמידים, הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית.
 • חינוך תלמידים להיות שותפים למהלכים החינוכיים והערכיים בבית הספר.
 • חינוך למעורבות ולשותפות חברתית בכל מסגרת שהתלמידים נמצאים בה.       
 • כל תלמיד בבית הספר מוזמן לפנות לחברי המועצה, להעיר ולהאיר בנושאים שונים, להציע רעיונות ודרכי פעולה  שיתרמו לבית הספר ולקהילה.  
 •  

 •  

 •                                               
שינוי אחרון: 13/08/2015, 11:51