לוח צלצולים

לוח צלצולים

 

8:00-8:50                  שיעור ראשון

8:50-9:40                  שיעור שני

9:40-9:50                  הפסקת אוכל

9:50-10:15                הפסקה גדולה

10:15-11:00              שיעור שלישי

11:00-11:45              שיעור רביעי

11:45-12:00              הפסקה קטנה

12:00-12:45              שיעור חמישי

12:45-13:30              שיעור שישי

13:30-13:35              הפסקה

13:35-14:20              שיעור שביעי

14:20-15:10              שיעור שמיני

15:10-15:45              שיעור תשיעי

לוח צלצולים יום ו'

8:00-8:50- שיעור ראשון

8:50- 9:40- שיעור שני

9:40-9:50- ארוחת בוקר

9:50-10:20- הפסקה גדולה

10:20-11:05- שיעור שלישי

11:05-11:50- שיעור רביעי

שינוי אחרון: 23/09/2014, 23:37