תוכניות חדשיות

                                                                            

                                                                                      כסלו- טבת ,דצמבר                                                                                                                                                                                                 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

1.12

10:15- ענבל- סיפור עליה כתות ד'

 

2.12

 

3.12

 

4.12

 

 

5.12

 

 

6.12

08:00-הצגה כתות ו'

"מורה לחיים"

 

 

8.12

מפגש – תנ"ך וגיטרה

כתות ב' – ה' – ו'

 

9.12

 

10.12

 

 11.12

 

12.12

 

13.12

 

15.12

כתות א' – טיול- פרדס מינקוב

16.12

 

 

 

 

17.12

 

18.12

כתות ג' טיול-מערת הנטיפים

 

19.12

יום המורה

מקהלה- בית הדקל

 

 

 

20.12

 

 

22.11

 מקהלה-בית רבקה

23.12

שירה ויצירה כיתות א'-ב', ג'-ד'

 

24.12

 

חופשת חנוכה

25.12

 

חופשת חנוכה

 26.12

 

חופשת חנוכה

27.12

 

חופשת חנוכה

29.12

 

חופשת חנוכה

 

30.12

 

חופשת חנוכה

31.12

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                              

שינוי אחרון: 2/12/2019, 11:04