תערוכות: כיתות ב' - תיבת נח ומגדל בבל, כיתה ג' - סיכום ספר שמות

שינוי אחרון: 7/02/2017, 13:55